23 Mart 2023 Perşembe

MLKP: Depremi katliama dönüştürenlerden hesap sormak için Newroz meydanlarına

2023 Newroz alanlarını doldurma çağrısı yapan MLKP MK, "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik bayrağını yükseltelim. Depremi katliama dönüştürenlerden hesap sormak için Newroz meydanlarına" dedi.

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Merkez Komite (MK), Kürt halkının özgürlük bayramı, özgürlük uğruna mücadele çağrısı Newroz'u kutladı. Depremi katliama dönüştürenlerden hesap sormak için Newroz meydanlarına çağıran MLKP MK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 2023 Newroz'una faşist sömürgeci Türk burjuva devletinin, Kürt halkını köleleştirmek, soykırımdan geçirmek, tüm kazanımlarını yok etmek için her şeyini seferber ettiği, Türk halkı için utanç verici kirli bir amaçla işgale gönderdiği askerlerini 6 Şubat'taki büyük depremde bile yerinden kıpırdatmadığı, arama-kurtarma çalışmalarının dışında tuttuğu koşullarda girdik.

2023 Newroz'una, sömürgeci faşist rejimin Kuzey Kürdistan'ı hedefleyen, savaş planlarıyla bağlı OHAL ilanı; Kürdistan ve Türkiye halklarının birleşik partisi HDP'nin seçim dışı bırakılması; belediye başkanlarının, halk vekillerinin, eşbaşkanlarının hapishane tutulmaya devam edilmesi, tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan'dan, Amed Newroz'unda Kemal Kurkut'u katleden polislere dek ezilenlere karşı ağır suçlar işleyenlerin sömürgeciliğin yargısı tarafından sahiplenilmesi koşullarında girdik.

2023 Newroz'una faşist şeflik rejiminin Güney Kürdistan'da Medya Savunma Alanlarına dönük sömürgeci işgali, kimyasal silahlarla, taktik nükleer bombalarla işlediği savaş suçlarını ve soykırımcı faşist saldırıları sürdürmek için hazırlıklarını yoğunlaştırdığı koşullarda girdik.

2023 Newroz'una Efrîn ve Serêkaniyê işgalinin devam ettiği; Rojava'nın, Şengal'in, Maxmur'un bombalanması ve hava araçlarıyla yapılan suikastler, katliamlar koşullarında girdik.

Ve 2023 Newroz'una Medya Savunma Alanları'nda gerillanın görkemli fedakarlık ve kahramanlık direnişiyle; ağır fiziki ve moral darbeler vurulan faşist sömürgeci Türk sermaye ordusunun püskürtülmesiyle; Rojava ve Şengal'de güçlenen direnişçi kararlılıkla; Kuzey Kürdistan'da serhildanların mayalandığını müjdeleyen öncü kitle çıkışlarıyla ve Rojhilat'tan İran ve Belucistan'a yayılarak bir devrime dönüşen ayaklanmanın gücüyle girdik.

Savaş en amansız biçimde sürüyor.

Bir tarafta faşist inkarcı sömürgeci Türk sermaye devleti, emperyalist ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, işbirlikçi KDP ve öteki bölge sömürgecileri; bir tarafta Kürdistan, Türkiye ve Suriye ve İran'ın özgürlük isteyen işçileri, kadınları, gençleri, fakirleri, emekçileri ve onların ulusal demokratik, devrimci, komünist örgütleri, partileri, kent ve kır gerilla güçleri.

Saflar net. Arada kalmak imkansız.

Kardeşler! Faşist, inkarcı sömürgeci Türk burjuva devletinin Kürt ulusunu sonsuza dek sömürgeci boyunduruk altında tutma planına, soykırım, işgal ve katliam savaşına karşı direniş bayrağını yükseltmek için dört parça Kürdistan'da, bölge devletlerinde ve Avrupa'da Newroz meydanlarında birleşelim!

İmralı hapishanesinde yürütülen mutlak tecrit işkencesine; Abdullah Öcalan'a dönük özel faşist yasalara ve özel ırkçı faşist uygulamalara; Türkiye ve Kuzey Kürdistan hapishanelerinde devam eden sürgün ve tecrit saldırısına, sistematik zulme, iyi hallilik şartı adı altında tahliyelerin engellenmesine, keyfi infaz yakmalara, yayın, kitap, posta yasaklarına karşı Newroz meydanlarında birleşelim!

Bütçeden deprem önlemlerine pay ayırmayarak; deprem vergilerini yıkımı önleyecek tedbirlere değil silaha, bombaya harcayarak; savaşa, silahlanmaya ve kapitalist tekellere mali kaynak oluşturmak için imar affı çıkararak; deprem günü emekçi halklarımızı yıkıntıların altında çaresiz bırakarak, helikopterleri, uçakları, termal detektörleri ve insan gücünü harekete geçirmeyerek her yaştan on binlerce insanın ölmesine, yüz binlerce insanın yaralanmasına, milyonlarca kişinin kış ortasında evsiz, barksız, çaresiz kalmasına yol açan faşist şeflik rejiminden hesap sormak için Newroz meydanlarında birleşelim!

Devlet Kürdü olmayan Kürt'ü, devlet Alevisi olmayan Alevi'yi, devlet İslamcısı olmayan Müslümanı ezmek, yok etmek isteyen; halklarımızın 'Tayyip defol' istek ve iradesini en kanlı yöntemlerle de olsa bastıracak planlar, saldırılar, düzenbazlıklar peşinde koşan faşist şef Tayyip Erdoğan'a ve bin odalı saray cuntasına 'defolun' demek; halklarımızın kahreden ve yaratan gücünü göstermek için Newroz meydanlarında birleşelim!

Yoksulluğa, pahalılığa, işsizliğe, faşist devlet terörüne, sömürgeci zulme, kadın cinayetlerine, utanç verici erkek egemen sistemin kadın cinsine karşı suçlarına, MİT ve siyasi polisin ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci işçilere ve ezilenlere dönük baskılarına, ajanlaştırma, düşkünleştirme, insanlıktan çıkarma faaliyetlerine, kapitalist düzenin ve faşist şeflik rejiminin tüm adaletsizliklerine karşı Newroz meydanlarında birleşelim! Mahallerimizde, köylerimizde kutlamalar örgütleyelim.

Başta Bakur ve Başur olmak üzere ülkenin dört parçasındaki halkımızı faşist inkarcı sömürgeci Türk sermaye devletinin işgal, katliam ve soykırım planlarını bozmak, 2023 Newroz'unu ulusal özgürlük savaşında yeni bir dönemin başlangıcına dönüştürmek için gücünü, fedakarlığını, devrimci yurtsever ruhunu ayağa kaldırmaya; devrimci demokratik ulusal birlik için harekete geçmeye; Arap, Türk, Fars, Azeri halklarımızı özgürlük, tam hak eşitliği, toplumsal adalet ve zalimlerden hesap sormak için Kürt halkımızla omuz omuza Newroz'da meydanlarda birleşmeye, onurlu, adil, mutlu bir hayat için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."